CAN 10L TĐ

Liên hệ
Dung tích: 10L Nguyên liệu: HDPE Màu sắc: Trắng - Chất liệu nhựa bền bỉ - Dung tích có khả năng lưu trữ tôt - Đảm bảo an toàn thực phẩm - Sử dụng với nhiều mục đích
Nội dung sản phẩm đang được cập nhật ...